Privacy Policy, cookie beleid, en disclaimer

Privacy Policy

Bureau Vindbaar neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. In de Privacy policy kunt u lezen hoe Bureau Vindbaar omgaat met uw persoonsgegevens. Dit gebeurt met de grootste zorgvuldigheid en is bedoeld om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Dit privacybeleid is van toepassing op de producten en diensten van Bureau Vindbaar. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid en cookiebeleid te accepteren.

Over ons

Bureau Vindbaar is een gespecialiseerd bureau in het adviseren over en het realiseren van effectieve inzet van online, mobiele en interactieve media voor uiteenlopende opdrachtgevers.

Je vindt ons op het volgende adres: Bloemendaalsestraatweg 163, Santpoort-Zuid

Van wie en waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Bureau Vindbaar kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de website van Bureau Vindbaar, maar ook doordat u zelf gegevens aan Bureau Vindbaar verstrekt via het invullen van een formulier.

Via het contactformulier op deze website en via andere kanalen ontvangen wij persoonlijke gegevens van medewerkers/vertegenwoordigers van organisaties.

Het gaat om:

 • Naam van de organisatie
 • Naam van de medewerker/vertegenwoordiger
 • Functie
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Website
 • BTW-nummer
 • KvK-nummer
 • IBAN-nummer
 • IP-adres
 • Contact- en telefoonnotities

Wij verwerken gegevens van verschillende doelgroepen websitebezoekers en geïnteresseerden/klanten en voor verschillende doeleinden.

De gegevens worden alleen gedeeld met de daartoe gecontracteerde derde partijen, tenzij wij hiertoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of vonnis.

 • Van websitebezoekers leggen wij door middel van cookies vast hoe de website wordt gebruikt, om de website te kunnen verbeteren en het productaanbod aan te passen. Bureau Vindbaar gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Het plaatsen van cookies kun je – als je daar bezwaar tegen hebt – zelf blokkeren.
 • Als je als geïnteresseerde informatie opvraagt via de website slaan wij de verstrekte informatie op in ons CRM-systeem. Wij verwerken deze informatie om je via e-mail, telefonisch of persoonlijk te informeren over producten en diensten. Als er geen contact meer is, dan verwijderen wij je informatie na 2 jaar.
 • Als je je hebt geabonneerd op onze nieuwsbrief, dan kun je je via iedere nieuwsbrief uitschrijven.
 • Als je klant wordt bij ons breiden we de gegevens uit met de informatie die nodig is voor de contractuele en de administratieve verplichtingen. De gegevens van klanten bewaren we conform de fiscale bewaarplicht 7 jaar.

Bureau Vindbaar verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt. Daarnaast kan Bureau Vindbaar uw persoonsgegevens gebruiken voor het maken van een overeenkomst en kunnen uw gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening.

 • Ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen u en Bureau Vindbaar (bijvoorbeeld bij abonnementen, contracten en overeenkomsten);
 • Om u te kunnen informeren over relevante producten en diensten, waaronder begrepen communicatie in het kader van loyaliteitsacties (bijvoorbeeld bij nieuwsbrieven);
 • Om doelgericht te adverteren. Wij kunnen uw informatie gebruiken om profielen samen te stellen waarmee we uw interesses proberen in te schatten. Advertenties kunnen worden afgestemd op deze profielen.
 • Voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van onze dienstverlening (bijvoorbeeld t.b.v. wijzigingen van onze website);
 • Voor targetting op een specifieke doelgroep via social media (audience targeting). Een voorbeeld hiervan is Custom Audience targeting via Facebook waarbij Bureau Vindbaar specifieke doelgroepen (‘custom audiences’) kan aanmaken op de website van Facebook, onder meer door e-mailadressen te uploaden. Deze doelgroepen krijgen vervolgens specifieke campagnes op Facebook te zien.
 • Soms moeten we klantgegevens gebruiken om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan.

Delen van uw gegevens

Bureau Vindbaar selecteert haar partners met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy. Bureau Vindbaar verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Externe links

Bureau Vindbaar heeft links opgenomen naar websites van derden. Als u via zo’n link naar een andere website gaat, dient u zich te realiseren dat het privacybeleid van Bureau Vindbaar daar niet meer geldt. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze websites informatie over u verzamelen. Bureau Vindbaar is niet verantwoordelijke voor de inhoud van deze websites noch voor de handelingen van deze derden en anderen. Wij raden u aan om het privacybeleid van deze websites door te lezen alvorens (persoons)gegevens te verstrekken.

Dataminimalisatie

Bureau Vindbaar verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Bureau Vindbaar streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering sturen naar info@bureauvindbaar.nl. (of per gewone post: Bureau Vindbaar, Bloemendaalsestraatweg 163, 2082 GE Santpoort-Zuid). Bureau Vindbaar zal zo snel mogelijk (uiterlijke binnen vier weken) op uw verzoek reageren. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie of verwijdering door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken/af te schermen. Dit ter bescherming van uw privacy.

Op uw verzoek zal Bureau Vindbaar, indien mogelijk, uw persoonsgegevens van de huidige operationele systemen verwijderen. Bureau Vindbaar is niet verantwoordelijkheid voor het actualiteitsgehalte van eenmaal verstrekte persoonsgegevens. Indien mogelijk zal Bureau Vindbaar, nadat zij er op attent is gemaakt dat verzamelde persoonsgegevens niet langer juist zijn, deze gegevens aanpassen aan de hand van nieuwe gegevens die wij van u, de geautoriseerde bezoeker ontvangen.

Beveiliging

Bureau Vindbaar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Bureau Vindbaar maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-beveiligingsertificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Bureau Vindbaar maakt gebruik van veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde webservers. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn voor misbruik van gegevens, of indien u meer informatie wenst over de privacy policy of beveiliging van verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@bureauvindbaar.nl.

Wijzigingen

Bureau Vindbaar behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Controleer daarom regelmatig het privacystatement voor eventuele aanpassingen. Deze versie is van 11 november 2020.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Bureau Vindbaar

KvK: 80751202
BTW nummer: NL0034.83.092B.26

U kunt ons zo bereiken:
tel: 023-2003985
e: info@bureauvindbaar.nl
Postadres: Bloemendaalsestraatweg 163, 2082 GE Santpoort-Zuid

Indien u nog vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact opnemen met onze klantenservice op telefoonnummer: (023) 200 39 85 of een e-mail sturen naar info@bureauvindbaar.nl.